Info Hauka Laadal kauplevatele isikutele.

Maksu- ja Tolliamet külastab sel suvel suveüritusi üle Eesti, et koos tööandjatega üle vaadata, kas töötajad on töötamise registris registreeritud, palk deklareeritud ning sellelt maksud tasutud. Külastustega soovime vähendada töötamise registreerimisega seotud rikkumisi ja toetada ettevõtjate võrdset konkurentsi.

10.-11.08.2019 toimuva Hauka Laadaga seoses tuletame Teile ja Hauka Laadal osalevatele kauplejatele meelde, et kõik tööd tegevad inimesed, kaasa arvatud ajutine lisatööjõud ja töötajad, kes töötavad äriühingu või FIE majandushuvides tasu saamata, tuleb hiljemalt tööle asumise hetkeks töötamise registris registreerida. Lisainfot töötamise registreerimise kohta leiate siit.
Abikäte registreerimine on lihtsustatud registreerimise võimalusega mugav ja kiire. Esmased andmed töötaja kohta saab registrisse kanda telefonikõnega numbrile 880 0810 või lühisõnumiga numbrile 1811. Ülejäänud vajalikud andmed tuleb lisada seitsme kalendripäeva jooksul.

Lisaks soovime meelde tuletada, et juhul, kui laadal kaubeldakse isetehtud alkoholiga (nt õlu, vein või mõni muu kääritatud jook), tuleb eelnevalt sisse seada tegevusluba omav aktsiisiladu ja tasuda aktsiisi. Aktsiisiladu ei pea olema spetsiaalne laoruum, selleks võib olla ka näiteks oma kelder või tuba, mis peab olema aga lukustatav ning kuhu jõudmiseks ei pea minema läbi eluruumide. Aktsiisilao sisseseadmiseks on vaja Maksu- ja Tolliametile esitada aktsiisilao tegevusloa taotlus koos äriplaani, tootmisprotsessi selgituste ja muu sarnasega.

Täpsemad juhised leiate MTA kodulehelt.

 

Tagasi kaupleja meelespea lehele